آخرین اخبار

سخنرانی شهردار هشترود
سخنرانی شهردار هشترود

مردم و مسئولان شهر هشترود میزبان میهمانان نوروزی هستند.

سخنرانی مقام معظم رهبری
سخنرانی مقام معظم رهبری

سخنرانی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1402

هشترود
هشترود

افتتاح طرحهای عمرانی

معرفی شهر هشترود
معرفی شهر هشترود

مردم و مسئولان شهر هشترود میزبان میهمانان نوروزی هستند.